Hoppa till innehållet

E-böcker / Barn & Ungdom


Omslagsbild för Linnea & Lukas, Lönnfacket
E-bok

Linnea & Lukas, Lönnfacket

Kusinerna Linnea och Lukas tvingas åka med till mormors hus på landet. De har många roliga minnen därifrån, men sedan mormor dog är inget som förut. Ryktena säger att mormors kassa ...


Omslagsbild för De mystiska stölderna
E-bok

De mystiska stölderna

På Säbyskolan råder ett stilla lugn. Vaktmästaren Rego myser när han ser alla härliga barn leka på skolgården. Men så en dag händer något förfärligt. Vaktmästarens plånbok försvin ...


Omslagsbild för Som ett myggbett, flera gånger om dagen : Majken får typ 1 diabetes
E-bok

Som ett myggbett, flera gånger om dagen : Majken får typ 1 diabetes

"Det här är en fin bok om hur det kan vara när en närstående får diabetes, men det är också en fin vänskapsskildring. Texten är pedagogisk och längst bak finns ett faktaavsnitt för ...


Omslagsbild för Al nab Al abyad - White Fang
E-bok

Al nab Al abyad - White Fang

Kan abyad alnnab nesfoho ze'ban w nesfoho al akhar kalb. wuled fi bariyat alshamal almuhesha alqasiya, wa howa ealam baghid yahkomuho qanun wahid howa: <<kol 'aw tokal>>. baed sana ...


Omslagsbild för Kessat al tabib Dolittle - The story of Doctor Dolittle
E-bok

Kessat al tabib Dolittle - The story of Doctor Dolittle

Kan John Dolittle  tabyban bashareyan najehan 'iilaa 'an tasabub waleah bialhayawanat al'alifat fi sarf kl mardahin. laken eindama 'asbah tbyban bytareyan tamatae bilamsat sahriat ...


Omslagsbild för Al Amir wal Fakir - The Prince and the Pauper
E-bok

Al Amir wal Fakir - The Prince and the Pauper

Thamata tashaboh fi almalamih bayn Idward Tyodor watum kanti, lakenahuma yaeishan hayatan mukhtalifatan tmaman; fa'iidward Warith earsh 'iinjiltira fi hyn 'ana walid tawm lays siwa ...


Omslagsbild för Al Amira Al saghira - A little Princess
E-bok

Al Amira Al saghira - A little Princess

Haziat Sara Kru bialhob wal ihtiram katalmiza fi madrasat alanisa menshin lilfatiat, 'iilaa 'an yuqalib hadath masawi hayataha rasana ealaa eaqib fi 'ahad al'ayam, litajida nafsiha ...


Omslagsbild för Frankenstein
E-bok

Frankenstein

yuqsad fiktur Frankenstein 'an yakhluq maskhan, lakenah eindama sana' 'insanan min 'aeda' aljuthath wabatha fih alhayat, 'atlaq bezalek aleanan limkhlwq rhyb fi albiyat alriyfit al ...


Omslagsbild för A'elat robenson al sowessreya - The Swiss Family Robinson
E-bok

A'elat robenson al sowessreya - The Swiss Family Robinson

Eayilat Robinson alsuwisriat hiya riwaya nusherat lilmara al'uwlaa eam 1812, tadur 'ahdathuha hawl tahatum safinat kanat tahmil ealaa matniha 'ihda aleayilat alsuwisriat fi tariqih ...


Omslagsbild för Heidi
E-bok

Heidi

Heidi wahida min 'akthar alriwayat mbyean ealaa al'iitlaq wamin 'ashhur 'aemal al'adab alsuwisrii, waqad tarajamat min al'almania 'iilaa 50 lughatan 'ukhraa. watahki alriwayat ean ...


Omslagsbild för Dracula
E-bok

Dracula

Qabala almar' fi eamalihy tahadiyat kabira waeumala' mozeajeen, lkn junathan harkir ailtaqaa binawe min aleumla' la yukhtir ealaa albal. junathan harkir kan fi tariqih li'iitmam sa ...


Omslagsbild för Eshroon alf farsakh that Al bahr - Twenty Thousand Leagues Under the Sea
E-bok

Eshroon alf farsakh that Al bahr - Twenty Thousand Leagues Under the Sea

Ant ealaa washk dukhul ealam almughamarat fi 'aemaq albihar. aindam 'iilaa birufisur Aronaks wahu yabda albahth fi 'amr makhluq bahriin muftaris, lakanh yuajih shyyan ghyr eadiin e ...


Omslagsbild för Mughamarat Robin hood - The Merry Adventures of Robin Hood
E-bok

Mughamarat Robin hood - The Merry Adventures of Robin Hood

Baedama 'asab rubin hud bisuhmih ahd rijal alsharifi, 'udtura 'an yandam 'iilaa majmueat alrijal alkharijin ealaa alqanun fi ghabat shirwud, bdlana min muajahat almawt. tabae al'ae ...


Omslagsbild för Akher Al mohekanz - The last of the Mohikans
E-bok

Akher Al mohekanz - The last of the Mohikans

Baed 'an eamad murshidohoma, magua? 'iilaa tadlilihima, talja' abnata ahd aljiniralat al injliz 'iilaa rajul yaskon alghaba warajolayn min qabilat almawhikan liurshiduhuma eabr alb ...


Omslagsbild för Jazeerat Al kinz - Treasure Island
E-bok

Jazeerat Al kinz - Treasure Island

Yakhruj Jim Hawkins alsaghir fi mughamara rayiea lileuthur ealaa kanz alqarasina, lkn baedama yatadih lah 'ana tubakh alsafinat wa'afrad alttaqim hum 'anfusahum qarasina khatyrwn, ...


Omslagsbild för Hikayat alakhwan ghrym alkhayalia - Grimm's Fairy Tales
E-bok

Hikayat alakhwan ghrym alkhayalia - Grimm's Fairy Tales

Man minaa lm yasmae ean qisat sindrila alfatat alyatimat alty eadhabatha zawjat waliduha alati khalasaha fi haflat al'amir waljiniyat alty zayanatha bieasatuha alsahria? 'aw lm tuk ...


Omslagsbild för Mughamarat Tom Sawir - Tom Sawyer
E-bok

Mughamarat Tom Sawir - Tom Sawyer

Yaeshaq Tom Sawyer almughamarat, wahaza yaeni 'anahu kan dayim alwuque fi almshakl. yabhath Tom ean kanz, wayashhad jarimat qatl, wyuhbs fi kahf lilkhafafish, wayakhdae alakharin l ...


Omslagsbild för Rubinsun krwzw - Robinson Crusoe
E-bok

Rubinsun krwzw - Robinson Crusoe

Robinson Crusoe fata mutahawir fi eanufwan alshababi, lam yufakir 'illa fi almughamarat wa'alfat al'ashab eindama fara min 'ahlih liaeish hayat albhaar. ghyr 'ana alriyah ta'ti bim ...


Omslagsbild för Moby dick
E-bok

Moby dick

Ismail bahaar mutajawilun, yakhruj fi rihla ealaa matn markab sayd alhitan bikud alaty yamtalikuha alqubtan 'ahab. sorean ma yaktashif 'Ismaeil 'an 'ahab yurid sayd hoot  yudeaa mo ...


Omslagsbild för Qisat almalik Arathar waforsanuh - The Story of King Arthur and his knights
E-bok

Qisat almalik Arathar waforsanuh - The Story of King Arthur and his knights

Camelot heya 'ard 'asatir waghumud maliea bifursan yartadun aldoroa, wasahara makirin, wa sabaya hasnawat. wafi hadhih albiyat alsahriat yahya almalik arithar <<Al Ostoory>> howa w ...


Omslagsbild för Nida' albaria - Call of the Wild
E-bok

Nida' albaria - Call of the Wild

tueadu riwaya <<nda' albriya>>, alty nushrt fi eam 1903, min 'abraz rawayie almualaf al'amrikii alshahir jak lindan, bal watueadu eamalih alfaniyu al'akthar tmyzana. wahi tarwi qis ...


Omslagsbild för Peter Pan
E-bok

Peter Pan

far bitir min manzilih yawm mulidih li'anah lm yarud 'an yakbor, wasar mundzo tilk allahza yaeish mae <alsabiat altaayihina> waljuniyaat ealaa jazirat aismuha Neverland. dakhal ywm ...


Omslagsbild för mughamarat haklybyry fyn - Adventures of Huckleberry Finn
E-bok

mughamarat haklybyry fyn - Adventures of Huckleberry Finn

ybdw 'anna almashakil tulhiq bihaklbiri fyn 'aynama yadhhab. howa fata yatamatae bishakhseya mustaqilla nasha'a fi wilayat maysoory fi muntasaf alqarn alttasea a'ashr. yuajih hak a ...


Omslagsbild för Berts dagbok 6
E-bok

Berts dagbok 6

VARNING! Bert Ljung gör någonting som är absolut förbjudet för killar. Han skriver DAGBOK...  I volym 6 i serien med Berts dagböcker börjar det lacka mot jul och nyår, vilket inneb ...


Omslagsbild för Berts dagbok 5
E-bok

Berts dagbok 5

VARNING! Bert Ljung gör någonting som är absolut förbjudet för killar. Han skriver DAGBOK...   I volym 5 i serien med Berts dagböcker är det höst och skolan börjar igen.